1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

آخرین مقاله
تاریخ درج : 2017-10-16 تعداد بازدید : 33

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حکمرانی فناوری‌های نوظهور

سازمان های مردم‌نهاد یا سمن‌ها در بحث های مرتبط با پیامدهای اجتماعی فناوری های نوظهور درگیر هستند. اما کدام راهبرد‌ها و فعالیت‌های این سازمان ها، بیشترین نفوذ و اثر را در پیش بینی پیامدهای اجتماعی بلندمدت فناوری نانو دارد؟ این پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد.

کلید واژه ها : توسعه آموزش,سیاست‌گذاری,دولت
سایر مطالب

آموزش و ترویج - 228

سیاستگذاری و ارزیابی - 623

علم و پژوهش - 560

تجهیزات و مدل سازی - 101

صنعت و بازار - 301

استاندارد و ایمنی - 8