1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

گزارش عملکرد ترویج فناوری نانو در سال 1395

موضوع : آموزش و ترویج - سیاستگذاری و ارزیابی کلمات کلیدی : ترویج فناوری نانو تاریخ مقاله : 1396/01/15 تعداد بازدید : 610

در برنامه ترویج فناوری نانو در سال 1395 دو نگاه کلی دنبال شد که ‌عبارتند از برجسته‌سازی نگاه کاربردی و صنعتی در محتوای همه ابزارهای ‌ترویجی و تقویت جریان نیروسازی و آموزش نانو با ابزارهای آموزش ‌غیررسمی. ‌ ‌یکی از اهداف برنامه‌های ترویجی، ‌شناسایی افراد مستعد و توانمندسازی آنها ‌برای نقش آفرینی در توسعه فناوری نانو است. مطابق سنجشی که در سال ۹۵ ‌انجام شد، بیش از 170 نفر از برگزیدگان و فعالان برنامه‌های ترویجی، دارای ‌شغل هستند که شغل حدود ۱۳۰ نفر از آن‌ها مرتبط با توسعه فناوری نانو است. ‌ در این گزارش، خلاصه عملکرد برنامه ترویج در سال 95 در قالب برنامه‌های ‌عملیاتی سند ده ساله دوم توسعه ی فناوری نانو ارائه شده است. از آنجا که ‌برنامه‌ها و ابزارهای سیاستی در ترویج فناوری نانو به صورت یک سیستم ‌طراحی شده اند، برخی از آ نها در ذیل چند برنامه عملیاتی سند راهبردی ‌قرار می‌گیرند، لیکن به منظور حفظ تناسب بین ساختار این گزارش و ساختار ‌سند راهبردی، هر ابزار در ذیل یکی از برنامه‌های سند گزارش می‌شود. ‌

 .