1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حکمرانی فناوری‌های نوظهور

افراد مقاله : ‌ مترجم - فاطمه شکی , مترجم - حسین شکی

موضوع : سیاستگذاری و ارزیابی کلمات کلیدی : توسعه آموزش - سیاست‌گذاری - دولت تاریخ مقاله : 1396/07/24 تعداد بازدید : 228

سازمان های مردم‌نهاد یا سمن‌ها در بحث های مرتبط با پیامدهای اجتماعی فناوری های نوظهور درگیر هستند. اما کدام راهبرد‌ها و فعالیت‌های این سازمان ها، بیشترین نفوذ و اثر را در پیش بینی پیامدهای اجتماعی بلندمدت فناوری نانو دارد؟ این پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد.