1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

آخرین مقاله
تاریخ درج : 2019-03-29 تعداد بازدید : 174

معیار‌های تعیین تأثیر مقالات

تعداد ارجاعات همواره معیار مناسبی برای تعیین تأثیر مقالات پژوهشی-کاربردی به شمار نمی‌آید. در اکثر موارد، دانشمندان از منابع مالی عمومی برای تأمین هزینه‌های پژوهشی خود استفاده می‌کنند و جامعه در ازای آن خواستار مشاهدۀ منافع محسوس حاصل از پژوهش آن‌هاست، در غیر این صورت، خطر قطع حمایت مالی وجود دارد. این منافع ممکن است به‌صورت پیشرفت‌های بنیادین علمی و یا فناوری‌های نوین حاصل از تحقیقات کاربردی باشد که قادر به حل مشکلات زندگی روز‌مره است.

کلید واژه ها : ضریب تأثیر (IF)
سایر مطالب

آموزش و ترویج - 250

سیاستگذاری و ارزیابی - 630

علم و پژوهش - 584

تجهیزات و مدل سازی - 101

صنعت و بازار - 302

استاندارد و ایمنی - 12