ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مجموعه گزارشات رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391

یکی از سرفصل‌های سند راهبردی توسعه فناوری نانو (موسوم به سند راهبرد آینده و مصوب هیئت دولت)، ترویج و فرهنگ‌سازی است. این سرفصل به ترویج و اطلاع رسانی عمومی در مورد علم، فناوری و صنعت نانو توجه دارد. از اینرو مخاطبان برنامه‌های این کارگروه را طیف وسیعی از مردم، چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان عضوی از چرخه تولید علم، فناوری و صنعت، تشکیل می‌دهند. به صورت کلی می‌توان این مخاطبان را به چهار دسته تقسیم نمود:
1-دانش آموزان و دبیران 2- دانشجویان 3- مدیران 4- عموم مردم
بر اساس سند راهبردی، موضوع برنامه‌های کارگروه به سه دسته تقسیم می‌شود:
1- آموزش دانشگاهی و پیش از دانشگاه 2-تشویق مروجین 3- اطلاع رسانی
ستاد توسعه فناوری نانو از اواخر سال 1386 علاوه بر ارسال محتواهای آموزشی کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی فناوری نانو ویژه دانشجویان، دبیران و دانش آموزان، مبالغی را مطابق با آیین نامه حمایت از اینگونه رویدادها به عنوان حمایت تشویقی به برگزار کنندگان پرداخت می‌کند.
گزارشات پیش رو به بررسی
  • کلیات گزارش رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391
  • گزارش مدرسان ارائه کننده رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391
  • ارزیابی نهادهای ترویجی برگزارکننده رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391
  • گزارش ارزیابی استانی رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391

می پردازد.

گزارش کلی، جوانب مختلف حمایت‌های صورت پذیرفته از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو در سال 1391 را به صورت کلی مد نظر داشته است و گزارش‌های تفصیلی حمایت‌های تشویقی به تفکیک نهادهای ترویجی و مدرسان و همچنین گزارش استانی حمایت‌ها در بسته‌های جداگانه ارائه شده است.
گزارش کلی از شش بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مقایسه آماری تعداد رویدادهای آموزشی – ترویجی و نفرات آموزش دیده از سال 1386 تا سال 1391 پرداخته خواهد شد. بخش دوم به بررسی مراحل پرداخت حمایت‌های تشویقی از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی در سال 1391 اختصاص دارد. در بخش سوم رویدادهای آموزشی – ترویجی سال 1391 ارائه می‌گردد. بخش‌های چهارم، پنجم و ششم هم به ترتیب به بررسی حمایت‌های پرداخت شده به تفکیک استان‌ها، مدرسان و نهادهای برگزار کننده می‌پردازد.
امید است که آمار و اطلاعات این گزارش بتواند مورد استفاده تمامی فعالان در عرصه ترویج و آموزش فناوری نانو به ویژه نهادهای ترویجی، مدرسان و همچنین تمامی استان‌های کشور قرار گیرد و با استناد به آمار ارائه شده در سال 1391 بتوان برنامه ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در سال جدید داشت.

عنوانلینک دریافت فایل
حجم فایل (MB)
کلیات گزارش رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391 filereader.php?p1=main_572d4e421e5e6b9bc
5.05
گزارش مدرسان ارائه کننده رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391
filereader.php?p1=main_572d4e421e5e6b9bc
6.41
ارزیابی نهادهای ترویجی برگزارکننده رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391
filereader.php?p1=main_572d4e421e5e6b9bc
6.04
گزارش ارزیابی استانی رویدادهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو در سال 1391
filereader.php?p1=main_572d4e421e5e6b9bc
6.59