ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

همگرایی و ادغام در آزمایشگاه‌های فناوری نانو به عنوان قطب‌های فناوری

این مقاله بیان می‌کند که گروه‌های پژوهشی خاص علم و فناوری نانو به عنوان قطب‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که پژوهشگرانی با پیش زمینه علمی مختلف، به منظور پژوهش در مقیاس نانو در آن‌ها گرد هم می‌آیند. تولیدات علمی به دلیل نقش روش‌های چندگانه‌ی تفکر، روش‌های اجرا و دانش در ایجاد نتایج جدید، به چالش کشیده شده‌اند. از طریق یک مطالعه‌ی قیاسی، نشان داده شده است که این قطب‌های فناوری بر اساس شایستگی‌های درونی و دانش، ایجاد تخصص می‌کنند. این تخصصی کردن، آزمایشگاه‌ها را قادر می‌سازد که جایگاه خود را به عنوان متخصص در بین سایر آزمایشگاه‌ها پیدا کنند و همچنین مورد توجه سرمایه گذاران برای جذب سرمایه قراربگیرند. هرچند که دانش و روش‌های به ارث رسیده از رشته‌های موجود مانع از پژوهش چند رشته‌ای می‌شود. فقدان استانداردها و تعریف واضحی از حوزه و فناوری نانو باعث می‌شود که دانشمندان جوان، به ویژه دانشجویان دکتری، در پژوهش، سرپرستی خود و نتایجی که باید تولید کنند، یک عدم توازن را تجربه کنند.