ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نانوذرات نقره و نقش باکتری ها در سنتز آن

نانوذرات از دسته نانومواد صفر بعدی هستند که در هر سه بعد اندازه ای کمتر از 100 نانومتر دارند. نسبت سطح به حجم در نانوذرات، در مقایسه با مواد توده ای افزایش یافته و در نتیجه خواص نوری، الکتریکی و شیمیایی متفاوتی را نسبت به مواد توده ای نشان می دهند. نانوذرات نقره به دلیل خواص ویژه مانند رسانایی بالا، مقاومت شیمیایی، فعالیت ضدباکتریایی، ضدویروسی، ضدقارچی، ضد رگزایی، ضد نفوذ پذیری و ضدالتهابی مورد توجه قرار گرفته اند. روش های فیزیکی و شیمیایی ساخت نانوذرات، به دلیل استفاده از انرژی و دمای بالا و مواد احیاکننده و پایدارکننده مضر برای محیط زیست مقرون به صرفه نیستند. روش های زیستی از بین روش های سبز تولید نانوذرات، جایگزین مناسبی برای ساخت نانوذرات هستند که مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست هستند. در این روش از عصاره حاصل از ارگانیسم های زیستی (شامل گیاهان، جلبک ها و میکروارگانیسم ها) به عنوان هر دو عامل پایدارکننده و احیاکننده برای ساخت نانوذرات استفاده می شود. در بین ارگانیسم های زیستی، باکتری ها به دلیل سهولت کار و امکان دست ورزی ژنتیکی بیشتر از سایر میکروارگانیسم ها مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه ساخت زیستی نانوذرات نقره با استفاده از باکتری ها و عوامل مؤثر احیاکننده آن‌ها برای ساخت نانوذرات نقره مورد بررسی قرار گرفت.