ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ابزارهای ذخیره انرژی الکتروکرومیک

با استفاده از مواد الکتروکرومیک در ساخت باتری‌ها یا الکترود ابَرخازن‌ها، می‌توان عملکرد هوشمند تغییر رنگ را در این ابزارهای ذخیره انرژی محقق ساخت. در این مقاله به بررسی و توصیف اصول عملکرد ابَر خازن ها، باتری‌ها و ابزارهای الکتروکرومیک خواهیم پرداخت. به علاوه، موادی را که گزینه‌های مناسبی برای ذخیره انرژی الکتروکرومیک محسوب می‌شوند، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین بر روی چالش‌های موجود در زمینه استفاده از سیستم انرژی الکتروکرومیک مجتمع برای تحقق همزمان رنگ‌پذیری الکتریکی و ذخیره انرژی، توجه ویژه‌ای خواهیم داشت.