ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نقش فناوری نانو در توسعه مواد باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی

حجم انبوهی از تحقیقات در عرصه دانشگاهی و صنعتی در حال انجام است تا نیازهای کاربردی وسایل نقلیه الکتریکی را برآورده سازد. وقتی این تحقیقات به مرحله طراحی و ساخت مواد الکترود می‌رسد، رویکردهایی با پایه فناوری نانو در مولفه‌های مهم باتری مثل چگالی انرژی، توان، قابلیت شارژ مجدد و ایمنی، مزایای بالایی را محقق کرده‌اند. در این گزارش مواد نانوساختاری بررسی می‌شود که یا تجاری شده یا در وسایل الکتریکی هیبریدی به تجاری شدن نزدیکند یا اینکه با امید به پاسخگویی به الزامات خودروهای برد بلند، در مسیر تحقق و توسعه هستند.