ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربرد نانوذرات سیلیکای غیرمتخلخل در پزشکی

نانوپزشکی را می‌توان به‌طورکلی استفاده از فناوری نانو برای کاربردهای زیست پزشکی تعریف نمود که قابلیت بالایی در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها دارد. در چند دهه گذشته، توسعه علم مواد و فناوری نانو منجر به تولید سیستم‌های متنوع دارورسانی آلی و معدنی شده است. نانوذرات سیلیکا (NPS) به دلیل دارا بودن خواص منحصربه‌فرد و کاربرد قابل قبول در دارورسانی دارای پتانسیل مناسبی جهت استفاده در نانوپزشکی هستند. نانوذرات سیلیکا مزومتخلخل پیش‌تر به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا توسعه‌های اخیر در زمینه نانوذرات سیلیکای غیرمتخلخل و کاربرد آن‌ها در حوزه دارورسانی و تصویربرداری مولکولی مورد توجه قرار می‌گیرد.