1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

آخرین مقاله
تاریخ درج : 2020-10-07 تعداد بازدید : 324

کاربرد نانوسیال در محیط متخلخل در صنایع نفت و گاز با رویکرد سیمان حفاری

سیمان‌کاری چاه‌های نفت و گاز بخش مهمی از عملیات تکمیلی حفاری چاه محسوب می‌شود که به دلیل تجدید ناپذیری دارای حساسیت خاصی بوده و کیفیت آن در طول عمر چاه تأثیرگذار می‌باشد. وظیفه سیمان پشت لوله جداری، کمک به محافظت لوله جداری در برابر فشار سازند و محافظت از خوردگی لوله‌ها در اثر سیالات خورنده یا تماس با چینه‌ها می‌باشد. همچنین سیمان از مهاجرت سیالات از سازندی به سازند دیگر یا به سطح ممانعت کرده و از آلودگی هیدروکربورهای مخزن توسط سیالات سایر سازندها جلوگیری می‌کند. به‌کارگیری سیمان برای تقویت طبقات ضعیف و نیز غلبه بر هرزروی و تزریق سیمان برای متروکه‌سازی یا تعلیق چاه از دیگر موارد استفاده از سیمان‌کاری می‌باشد. بدین منظور در فرمولاسیون‌های جدیدی از نانوذراتی مانند نانولوله‌های کربنی و نانو ذرات سیلیس کروی و...استفاده شده است. تبدیل فرمولاسیون معمول دوغاب به فرمولاسیونی با ترکیبات نانو ساختار، باعث کاهش وزن دوغاب سیمان و کاهش loading و همچنین بهبود خصوصیات رئولوژی و ساختاری دوغاب شده است. تبدیل مواد مورد استفاده در فرمولاسیون معمول به نانو، باعث افزایش مساحت سطح و کنترل تخلخل و سایز می‌شود که در خصوصیات رئولوژی و مکانیکی مؤثر و سبب سبکی سیمان می‌گردد.

کلید واژه ها : سیمان,نانوذرات,تخلخل
سایر مطالب

آموزش و ترویج - 284

سیاستگذاری و ارزیابی - 638

علم و پژوهش - 606

تجهیزات و مدل سازی - 103

صنعت و بازار - 319

استاندارد و ایمنی - 13