ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

منسوجات نانویی محافظ

اهمیت ایمنی و سلامتی انسان در مکان‌هایی که در معرض خطر هستند و یا در شغل‌هایی با شرایط خاص باعث افزایش تقاضا برای لوازم و لباس‌های محافظ شده است. منسوجات محافظ بخشی از خانواده تجهیزات محافظ شخصی (P. P. E) هستند و حوزه‌ی خاصی از بخش فناوری منسوجات را در بر می‌گیرد که بازار آن رشد زیادی در میان صنایع داشته و رضایت بالایی از کارایی این‌گونه محصولات و رفع نیازها وجود دارد. منسوجات محافظ شخصی با هدف حذف و یا کاهش خطر جراحت‌ها، تصادف‌ها و عفونت‌ها تولید شده‌اند که مانند سپری در مقابل خطرات شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای، دماهای بالا و آتش، اشیای تیز و اجسام پرتاب شده، عمل می‌کنند.