ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربرد نانوآنتی‌بیوتیک‌ها در شناسایی و درمان بیماری‌های عفونی

با وجود این حقیقت که ما در عصر تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته جهت آشکار ساختن مکانیسم‌های اساسی بیماری‌ها و طراحی داروهای جدید زندگی می‌کنیم، اما در همین عصر درمان بیماری-های عفونی یکی از بزرگترین چالش ها در سرتاسر جهان می‌باشد. آنتی‌بیوتیک‌های متعددی جهت مهار رشد و از بین بردن میکروب‌ها بکار گرفته شده‌اند اما توسعه مقاومت و ظهور اثرات جانبی، استفاده از این عوامل را به‌شدت محدود کرده‌اند. با این وجود ترکیبات بیولوژیکی در مقیاس نانو دارای خصوصیات فیزیکی- شیمیایی بی‌همتایی هستند که در سال‌های اخیر کارایی چندین رده از نانوحامل‌ها و نانوذرات آنتی‌میکروبیال (NP ) در درمان بیماری‌های عفونی به اثبات رسیده است. همچنین استفاده از نانوذرات به عنوان نشانگر در تشخیص‌های مولکولی به جای نشانگرهای فعلی باعث افزایش حساسیت، قابلیت انتخاب و ظرفیت چندبعدی شناسایی گردیده است. در این مقاله به بررسی تلاش‌های اخیر محققان در زمینه شناسایی و درمان بیماری‌های عفونی با استفاده از نانوذرات آنتی‌میکروبیال و نانوحامل‌های دارویی می‌پردازیم.