ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نانو2020؛ نانوفوتونیک و پلاسمونیک

گزارش "سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیاز‌های جامعه در 2020 " که به‌وسیله‌ی مرکز ارزیابی فناوری جهانی و با حمایت بنیاد ملی علوم تهیه شده است، دومین گزارش در مورد سمت و سوی تحقیقات فناوری نانو است که بعد از اولین گزارش به‌نام "نانو1"که در سال 1999 منتشر شد در سال 2011 منتشر شده است. این گزارش که به گزارش "نانو2" موسوم است به بررسی پیشرفت‌های علم وفناوری نانو در دهه گذشته می‌پردازد و فرصت‌های پیش رو برای توسعه فناوری نانو در دهه آینده را نشان می‌دهد. در این گزارش دستاورد‌های فناوری نانو از سال 2000 خلاصه شده است. از آن مهم‌ترهدف‌های مورد انتظار برای تحقیقات فناوری نانو در دهه آینده و چگونگی رسیدن به آنها در قالب نیاز‌های اجتماعی توضیح داده شده است. گزارش"نانو2" در برگیرنده دیدگاههای متخصصین برجسته دانشگاهی، صنعتی و دولتی است که در مجامع تخصصی برگزار شده در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان بین مارس و جولای 2010 شرکت کرده‌اند. مخاطبین این گزارش جامعه دانشگاهی، بخش خصوصی، سیاست گذاران و کارگزاران دولتی و به طور عمومی تمام افراد مرتبط با فناوری نانومی باشند. مقاله حاضر ترجمه و خلاصه بخشی از این گزارش در حوزه کاربرد فناوری نانو در سیستم‌های زیستی، پزشکی و سلامت با عنوان "کاربردها: نانوفوتونیک و پلاسمونیک" است که به دستاوردهای دهه گذشته فناوری نانو در این حوزه و دورنمای تحقیقات آن در دهه آینده می‌پردازد.