ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربردهای نانو ذرات در کنترل آفات

حفاظت از محصولات کشاورزی در مقابل هجوم آفات مورد توجه دولت، کشاورزان و افراد متخصص در این زمینه است. از دیرباز تا کنون، آفت‌کشهای مصنوعی برای کنترل آفات مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال، خطرات زیست‌محیطی آفت‌کش‌ها، مانند بروز مقاومت آفات به سموم مصنوعی، سمیت آن‌ها برای انسان، پستانداران و حشرات مفید تمایل به استفاده از سموم کم خطر را افزایش داده است. سموم مبتنی بر میکرو و نانومواد از فرمولاسیونهای جدیدی هستند که به تازگی به عنوان یک جایگزین مناسب برای سموم شیمیایی مصنوعی در نظر گرفته شده‌اند. تولید فرمولاسیون آفت‌کش‌ها در مقیاس نانو به طور مؤثری باعث حفاظت آن‌ها در مقابل عوامل تخریبی محیطی مانند دما، باران، امواج ماورای بنفش، نور و غیره شده، با افزایش سرعت انحلال سموم در آب و رهایش کنترل شده ماده مؤثر آفت‌کش‌ها تأثیر این سموم را افزایش داده و باعث بهینه‌سازی مصرف سموم میگردد. تحقیقات اندکی در زمینه تولید و استفاده از میکرو و نانو آفت‌کش‌های فرموله شده برای کنترل آفات انجام شده است. نانوذرات دارای سطح به حجم بیشتری نسبت به میکرو ذرات بوده که باعث افزایش سطح فعال و رهایش کنترل شده آن‌ها میشود. هم‌چنین، مزیت دیگر نانومتری بودن ذرات این است که این ترکیبات باعث تحریک سیستم ایمنی بدن انسان و سایر پستانداران نشده و سریع از جریان بدن خارج میشوند. در این مطالعه، آفت‌کش‌های فرموله شده در مقیاس نانو که به منظور مدیریت آفات کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند مرور شده است.